استند ایکس کد A18

این نوع استند به دلیل پایه های ایکس شکل خود به این نام خوانده می شود. دارای سبکی وزن و قابلیت تحمل وزن جنس چاپی را بر روی خود دارد و در تمامی مکان های عمومی فضای دخلی نظیر نمایشگاه فروشگاه سینما مجتمع ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
سفارش دهید