در نقش سیَلک خدمات مشاوره جهت سفارش لوگو به معنی تعامل و تقابل فکری دو طرفه در جهت دستیابی به بهترین نتیجه برای رسیدن به هدف تعریف شده است. ما همواره معتقدیم تفکر و ایده پردازی یک نفره نمی تواند به تنهایی کارساز و موفق باشد، بلکه کسب موفقیت تنها از طریق تقابل فکری، مشورت و انتقال دانش و علم روز میسر خواهد شد. تجربه و اطلاعات آماری گواه این نکته است که 95 درصد کمپانی های مطرح دنیا از طریق هویت سازی سازمانی دقیق و حرفه ای وارد بازار کسب و کار شده، رشد کرده و در آن باقی می مانند. همچنین مدیران تمامی این کمپانی ها همواره در کنار خود از مشاوران زبده در فرآیند هویت سازی و تبلیغات استفاده کرده و می کنند. تیم کارشناسان و مشاوران طراحی لوگو و برند مجموعه نقش سیَلک مشتاقانه و با افتخار آماده همفکری با تمام مدیرانی است که دلسوزانه برای رشد و ارتقاء برند خود در تلاشند. ما مشاور شمایم با هدف یافتن بهترین مسیر در جهت کسب بالاترین میزان موفقیتان