لایت باکس اسپایر

یکی از جدیدترین ساخته های مجتمع نقش سیلک می باشد که این نوع لایت باکس دارای ظرافت و با یک پایه ستونی که 2 متر ارتفاع داشته و قسمت تبلیغات آن در سایز 120×60 می باشد.  لایت باکس اسپایر دارای جذابیت های بصری قابل استفاده در فضای فروشگاه ها نمایشگاه پاساژها کتایخانه و ... می باشد .