کاتالوگ کتابچه و یا راهنمای معرفی کلیات کالا، خدمات، امکانات و... می‌باشد که از طرف تولید کننده و یا ارائه دهنده به مصرف کننده و یا مشتری برای معرفی کلی کالا یا خدمات ارائه می‌شود در این راهنما بیشتر به جنبه تجاری، بازاریابی و جذب مخاطب توجه می‌شود (بر عکس بروشور که بیشتر به جزئیات و اطلاعات فنی و نحوه استفاده می‌پردازد. کاتالوگ و بروشور ابعاد استاندارد خاصی ندارد و بستگی به نظر سفارش دهنده دارد. و فولدر هم صفحه ای شبیه پرونده اما با یک نوع طراحی همراه با لوگو و اطلاعات شرکت می باشد که دارای محلی است که در آن اوراق را نگه می دارند.