مجله

مجله نوعی ادواری است که با انتشار مقاله‌های عمومی یا علمی به گسترش و اشاعه اطلاعات، دانش و نتایج پژوهش‌ها درباره پیشرفت‌های جاری در یک حوزه علمی خاص می‌پردازد و قطع آن باید در هر تیراژ ثابت بماند
سفارش دهید