کاتالوگ دیجیتال

چاپ کاتالوگ A4 با جلد 250 گرم سلفون مات یا براق و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم همراه صحافی و منگنه
 
8 صفحه ای A4 هر عدد 4/500 تومان حداقل 50 جلد
 
12 صفحه ای A4 هر عدد 5/900 تومان حداقل 50 جلد
 
16 صفحه ای A4 هر عدد 7/200 تومان حداقل 50 جلد
 
20 صفحه ای A4 هر عدد 8/500 تومان حداقل 50 جلد
 
24 صفحه ای A4 هر عدد 9/800 تومان حداقل 50 جلد
 
تحویل 2 روزه و چاپ با کیفیت بالا
 

تیراژ: 50 جلد
جنس چاپ: گلاسه 135 گرم
سایز: A4