ساعت دیواری 2105

این نوع ساعت دیواری برای گروه سنی کودک و نوجوان استفاده می شود و به علت فانتزی بودن آن به مثال برای مهدکودک ها، ، آموزشگاه های موسیقی کودکان، یا آموزشگاه های زبان مخصوص کودک و نوجوان یا شرکتهای عروسک سازی و اینگونه صنف ها  استفاده می گردد.
سفارش دهید