پاکت A4

این پاکت به علت ابعاد متناسب آن کاربردی تر است و میزان حمل اوراق یا حتی دفترچه ، کاتالوگ ، بروشور ، سی دی و ... را دارا می باشد.
 
پاکت تحریر 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
A4 332/000 475/000 884/000
پاکتگلاسه 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
A4 351/000 560/000 1/118/000
سفارش دهید