پاکت A4

این پاکت به علت ابعاد متناسب آن کاربردی تر است و میزان حمل اوراق یا حتی دفترچه ، کاتالوگ ، بروشور ، سی دی و ... را دارا می باشد.
 
پاکت تحریر 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
A4 300/000 442/000 845/000
پاکتگلاسه 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
A4 340/000 533/000 1/112/000
سفارش دهید