فاکتور دو رنگ

  .فاکتور دو رنگ فاکتوریست که می توان از دو رنگ ترکیبی در آن استفاده کرد 
به این معنا که به عنوان مثال می شود از یک رنگ قرمز که می تواند در حالت کمرنگ یا پرنگ و رنگ مشکی در حالت کمرنگ(طوسی) یا اصل رنگ خود در فاکتور استفاده گردد .
تیراژ: از 1000عدد به بالا
قیمت طراحی: از 10000 تومان ...
سفارش دهید