بروشور سه لتی

بروشورها مجموعه اطلاعات جزئی و خاص در مورد خاصیت یک نوع محصول، فواید و عملکردهای احتمالی آن، نحوه مصرف، قیمت آن، تنوع رنگی 
(درصورت داشتن) و... در مجموع اطلاعاتی است که برای مصرف کننده مفید است و برای انتخاب محصول توسط مصرف کننده در آن درج می گردد
 ممکن است گاهی سفارش دهنده معنای لت را ندانسته ، که  قابل ذکر است که لت به معنای بخش - یا تکه  که با خط تا جدا می شوند و صفحه های بروشور بر روی هم قرار می گیرند. 
   
   
اندازه بروشور 3 لتی تیراژ قیمت دورو به تومان
گلاسه A4 سه لتی 1000 206/000
گلاسه A4 سه لتی 2000 285/000
گلاسه A4 سه لتی 5000 540/000
تحریر A4 سه لتی 1000 180/000
تحریر A4 سه لتی 2000 245/000
تحریر A4 سه لتی 5000 436/000
سایر انواع بروشور ها و سایر اندازه ها قیمت گذاری جداگانه دارد
سفارش دهید