لایت باکس استندی

این تابلو دو طرفه و یک طرفه بوده و جنس آن پی وی سی  است و پایه های آن دارای چرخ و قابل جابجایی است.
قیمت 120×60 : 800/000 تومان
 قیمت 120×90 : 1/000/000 تومان