لایت باکس استندی 160×60 دو طرفه

این تابلو دو طرفه چاپ می خورد ، جنس PVC و پایه چرخ دار است.  سایز چاپ آن 160×60 می باشد (قیمت: 1/150/000) تومان