لایت باکس 13 سانتی

لایت باکس ایستاده 13 سانتی یک طرفه ، فریم پروفیل و نور آن مهتابی است.
قیمت سازه: متر محیطی 120/000 تومان