نایلون چاپ سیلک

کار دستگاه چاپ سیلک دستی , انتقال طرح یا نوشته روی شابلون است پس از آماده شدن شابلون , آنرا رویسطح صاف قرارداده و کاردک رنگ را روی آن 
میکشیم تا طرح روی سطح منتقل گردد
 
تیراژ: حداقل تعداد 20 کیلو
سفارش دهید