چاپ روی CD

سی دی هایی مخصوص چاپ وجود دارد که همگی بر روی دستگاه قرار گرفته و طرح بر روی آن چاپ می شود
100 عدد دونه ای 800 تومان 
از 100 عدد تا 500 عدد دونه ای 600 تومان
سفارش دهید