امروزه تمامی فروشگاه ها ، داروخانه ها، رستوران ها و هر کجا که حضور می یابید، برای دادن بسته ی خرید خود از نایلون استفاده می کنند. یعنی یکی از پر کاربرد ترین محصولات برای درج تبلیغات و دیده شدن برند است، پس بهتر است در انتخاب نوع نایلون و درج نام و نشانی خود جهت تبلیغات گام مهم و جدی را بردارید . نایلون به سه شکل چاپ می شود : چاپ سیلک (تک رنگ) - چاپ فلکسو ( دو یا سه رنگ تفکیکی) - چاپ فلکسو تمام رنگی نایلون 4 مدل دارد : دسته موزی - دسته بندی - کاست خور - دسته تقویت که محدودیت سفارش آن بر اساس واحد کیلوگرم می باشد.