هدایای تبلیغاتی ، که می تواند شامل ساعت، تقویم، جاکلیدی، خودکار، لیوان و ... شود برای تبلیغات برند شرکت ها استفاده شده و اطلاعات مختصری مانند نام و شماره تماس بر روی محصول مربوطه حک شده و به عنوان هدیه به دستهای صنف یا مشتریهای شغل مربوطه می رسد و صرفا جنبه تبلیغاتی و جذب مشتری دارد.