تراکت تحریر

 در این بخش تبلیغات بر روی کاغذ تحریر، که 80 گرمی است چاپ میگردد و می تواند تبلیغات شما در رنگهای متنوع همراه با عکس در آن درج شده و به دست مشتری برسد.  
تراکت تیراژ قیمت یکرو قیمت دورو
تحریر A4 1000 105/000 150/000
تحریر A4 2000 130/000 185/000
تحریر A4 5000 118/000 143/000
تحریر A5 1000 52/000 74/000
تحریر A5 2000 66/000 94/000
تحریر A5 5000 118/000 143/000
تحریر A6 1000 28/000 38/000
تحریر A6 2000 39/000 50/000
تحریر A6 5000 61/000 72/000
 
سفارش دهید