تراکت تحریر

 در این بخش تبلیغات بر روی کاغذ تحریر، که 80 گرمی است چاپ میگردد و می تواند تبلیغات شما در رنگهای متنوع همراه با عکس در آن درج شده و به دست مشتری برسد.  
تراکت تیراژ قیمت یکرو قیمت دورو
تحریر A4 1000 91/000 133/000
تحریر A4 2000 117/000 164/000
تحریر A4 5000 211/000 255/000
تحریر A5 1000 46/000 67/000
تحریر A5 2000 60/000 85/000
تحریر A5 5000 106/000 128/000
تحریر A6 1000 25/000 35/000
تحریر A6 2000 35/000 45/000
تحریر A6 5000 55/000 65/000
 
سفارش دهید