تراکت تحریر

 در این بخش تبلیغات بر روی کاغذ تحریر، که 80 گرمی است چاپ میگردد و می تواند تبلیغات شما در رنگهای متنوع همراه با عکس در آن درج شده و به دست مشتری برسد.  
تراکت تیراژ قیمت یکرو قیمت دورو
تحریر A4 1000 81/000 130/000
تحریر A4 2000 110/000 160/000
تحریر A4 5000 193/000 242/000
تحریر A5 1000 41/000 65/000
تحریر A5 2000 58/000 85/000
تحریر A5 5000 98/000 125/000
تحریر A6 1000 26/000 33/000
تحریر A6 2000 31/000 40/000
تحریر A6 5000 49/000 62/000
 
سفارش دهید