تراکت ریسو

این نوع تراکت در ورق های 80 گرم (سفید) و 60 گرم(رنگی کاهی)  چاپ می شود اما نکته قابل توجه آن این است که طرح آن فقط دارای متن و نهایتاً حاشیه است و استفاده از عکس به صورت واضح و شفاف غیر ممکن است  
تراکت تیراژ قیمت یکرو قیمت دورو
ریسو  A4 (کاغذ سفید) تحریر 80 گرم 500 30/000 42/000
ریسو  A4 (کاغذ الوان)رنگی 60 گرم 500 25/000 35/000
ریسو  A4 (کاغذ فسفر) 5 رنگ 80 گرم 500    
ریسو A5(کاغذ سفید) تحریر 80 گرم 1000 30/000 42/000
ریسو A5(کاغذ الوان)رنگی 60 گرم 1000 25/000 35/000
ریسو  A5 (کاغذ فسفر) 5 رنگ 80 گرم 1000    
ریسو A6(کاغذ سفید) تحریر 80 گرم 2000 30/000 42/000
ریسو A6 (کاغذ الوان)رنگی 60 گرم 2000 25/000 35/000
ریسو A6 (کاغذ فسفر) 5 رنگ 80 گرم 2000    
سفارش دهید