تراکت گلاسه

ابعاد این نوع کار ( 14.5  20 ) سانتیمتر است که در کاغذ گلاسه 135 گرم چاپ می خورد و به موجب جنس آن دارای کیفیت و زیبایی است. این جنس کار به سبب کیفیت در نمایش رنگ یکی از محبوب ترین تراکت های قابل چاپ است که از تراکت های معمول هم چشمگیر تر و با کیفیت تر است 
تراکت تیراژ قیمت یکرو قیمت دورو
گلاسه A4 1000 120/000 176/000
گلاسه A4 2000 176/000 225/000
گلاسه A4 5000 345/000 390/000
گلاسه A5 1000 60/000 88/000
گلاسه A5 2000 88/000 113/000
گلاسه A5 5000 173/000 195/000
گلاسه A6 1000 30/000 44/000
گلاسه A6 2000 44/000 57/000
گلاسه A6 5000 77/000 86/000
 
سفارش دهید