تراکت گلاسه

ابعاد این نوع کار ( 14.5  20 ) سانتیمتر است که در کاغذ گلاسه 135 گرم چاپ می خورد و به موجب جنس آن دارای کیفیت و زیبایی است. این جنس کار به سبب کیفیت در نمایش رنگ یکی از محبوب ترین تراکت های قابل چاپ است که از تراکت های معمول هم چشمگیر تر و با کیفیت تر است 
تراکت تیراژ قیمت یکرو قیمت دورو
گلاسه A4 1000 107/000 156/000
گلاسه A4 2000 156/000 201/000
گلاسه A4 5000 307/000 350/000
گلاسه A5 1000 54/000 78/000
گلاسه A5 2000 78/000 101/000
گلاسه A5 5000 154/000 175/000
گلاسه A6 1000 27/000 39/000
گلاسه A6 2000 35/000 46/000
گلاسه A6 5000 69/000 88/000
 
سفارش دهید