تراکت گلاسه

ابعاد این نوع کار ( 14.5  21 ) سانتیمتر است که در کاغذ گلاسه 120 گرم چاپ می خورد و به موجب جنس آن دارای کیفیت و زیبایی است. این جنس کار به سبب کیفیت در نمایش رنگ یکی از محبوب ترین تراکت های قابل چاپ است که از تراکت های معمول هم چشمگیر تر و با کیفیت تر است 
تراکت تیراژ قیمت یکرو قیمت دورو
گلاسه A4 1000 98/000 150/000
گلاسه A4 2000 136/000 255/000
گلاسه A4 5000 273/000 320/000
گلاسه A5 1000 50/000 75/000
گلاسه A5 2000 68/000 92/000
گلاسه A5 5000 137/000 160/000
گلاسه A6 1000 25/000 33/000
گلاسه A6 2000 34/000 46/000
گلاسه A6 5000 69/000 81/000
 
سفارش دهید