تابلو نئون

نئون یک عنصر شیمایی جدول تناوبی است ،نئون تقریباً یک گازنجیب بی‌حرکت و بی ‌رنگ می‌باشد که اگر در لوله‌های خلاء و یا لامپهای نئون بکار برده شوند، 
نور مایل به قرمز واضحی را تولید می‌کند
 
نئون قرمز به متر طول 30/000 تومان
نئون رنگی به متر طول 45/000 تومان

سفارش دهید