سلفون مات مخملی طلاکوب

این نوع ویزیت طرح کلی آن روکش مخملی است که در بخشهایی مانند متن ، لوگو طلاکوب می شود
قیمت چاپ: 140/000 تومان
تیراژ: 1000
قیمت طراحی: از 10000 تومان ...
سفارش دهید