لمینت برجسته سایز ویزیت

این کارت بصورت موضعی در بخشهایی از آن ( UV ) می خورد و تفاوت آن با لمینت برجسته معمولی در اندازه آن است .
قیمت چاپ: 79/000 تومان
تیراژ: 1000
جنس چاپ: لمینت برجسته ویزیتی
سایز: 8.5x4.8
قیمت طراحی: از 10000 تومان ...
سفارش دهید