ویزیت دیجیتال لمینت مات

این نوع ویزیت از جنس لمینت با روکش مات است با این تفاوت که به جای چاپ افست بصورت دیجیتال و با تیراژ کم چاپ میشود.
قیمت چاپ: 60/000 تومان
تیراژ: 100
قیمت سازه: دیجیتال لمینت مات
قیمت طراحی: از 10000 تومان ...
سفارش دهید