ویزیت سلفون مخملی دورو موضوعی

این نوع ویزیت در بخشهایی که خود فرد سفارش دهنده می خواهد بصورت موضعی روکش مخملی می خورد
قیمت چاپ: 110/000 تومان
تیراژ: 1000
سایز: 9x6
قیمت طراحی: از 10000 تومان ...
سفارش دهید