ویزیت سه بعدی

در این نوع ویزیت بیننده با حرکت دادن تصاویر ها و یا عبور از مقابل کارت ، عمق عناصر تصویری را احساس کرده و یا حرکت تصاویر و تبدیل آنها به یکدیگر را شاهد خواهد بود
قیمت چاپ: 350/000 تومان
تیراژ: 1000
جنس چاپ: سه بعدی
قیمت طراحی: از 15/000 تومان ...
سفارش دهید