ویزیت سوسماری

روکش این کارت دارای بافت می باشد. همین موضوع موجب زیبایی این نوع کارت شده است. این کارت از نظر نوع بافت مانند کارت های کتان می باشد با این تفاوت که یک روکش مانند سلفون روی آن قرار دارد که موجب استقامت و ماندگاری و شفافیت بیشتر این نوع کارت از کارت های کتان می باشد.
قیمت چاپ: 30000 (یکرو) 35000 (دورو)
تیراژ: 1000
جنس چاپ: سوسماری
سایز: 8.5x4.8
قیمت طراحی: از 10000 تومان ...
سفارش دهید