ویزیت لمینت برجسته

این کارت در بخشهایی از آن به صورت موضعی ( یو- وی) می خورد و بقیه بخشها که برجسته نیست جنس آن مات است .
تیراژ: 1000
جنس چاپ: لمینت برجسته
سایز: 9x6
قیمت طراحی: از 10000 تومان ...
سفارش دهید